Verkstad för Husbilar och Husvagnar

​​​​​​​Vi serverar och reparerar Husbilar och Husvagnar

Vår Verkstad för Husbilar och Husvagnar

Vår verkstad för husvagnar och husbilar är en specialiserad serviceverkstad som arbetar med underhåll, reparationer och installationer av olika system och komponenter - både för husvagnar och husbilar.

Boka tid

Var vänlig och kontakta oss gällande bokningsförfrågan. Lättast är att kontakta Samuel Karlsson, samuel@samuelkarlssonmf.se ​​​​​​​eller på 070-589 39 93

Här nedanför presenterar vi vår process till en lyckad service eller reperation

  1. Mottagande av kunden: Kunden bokar tid för service eller reparation och lämnar in sitt fordon till verkstaden. Vid mottagandet görs en första bedömning av fordons behov och en service- eller reparationsorder upprättas.
  2. Diagnostik och bedömning: En erfaren tekniker undersöker fordonet och diagnostiserar eventuella problem och skador. Beroende på omfattningen av arbetet görs en bedömning av tiden och kostnaden för reparationen eller servicen.
  3. Service och reparation: Verkstaden utför sedan service eller reparation, antingen med hjälp av kundens instruktioner eller genom att följa standardiserade serviceprotokoll. Arbetet kan inkludera allt från oljebyte, bromsreparation, karosseriarbeten, och byte av komponenter som luftkonditionering, däck, batterier och gasolinstallationer.
  4. Installation: Verkstaden kan också utföra installationer av utrustning och tillbehör som solpaneler, markiser, stödben, cykelhållare och backkameror.
  5. Testning: Efter reparationen eller servicen utförs testning för att säkerställa att allt fungerar som det ska. Det kan innebära tester av bilens mekaniska system, elsystem, gasolinstallationer och vattenförsörjning.
  6. Rådgivning: När arbetet är färdigt ger verkstaden rådgivning om fordonets skick, serviceintervaller och rekommenderade underhållsåtgärder. Kunden får också information om eventuella garantiåtgärder eller återbesök som kan behövas.
  7. Betalning och hämtning: Slutligen betalar kunden för utfört arbete och hämtar sitt fordon från verkstaden.
Vår verkstad för husvagnar och husbilar arbetar med hög precision och omsorg med kundens fordon, detta för att säkerställa en god funktion och en trygg och säker användning framöver.

Boka tid

Var vänlig och kontakta oss gällande bokningsförfrågan. Lättast är att kontakta Samuel Karlsson, samuel@samuelkarlssonmf.se ​​​​​​​eller på 070-589 39 93